Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

23. Sociální a politické úvahy

OTÁZKA: Bude se Abdruschin vyjadřovat také o tak mnohých palčivých sociálních a politických otázkách?

ODPOVĚĎ: O sociální politice a podobných věcech se nevyjadřuji! Jestliže to mohou učinit tisíce jiných svobodně a bez obtěžování, tak u mne by se v tom zcela bezpochyby něco hledalo; neboť zvláštním způsobem je zde ustavičná snaha přikládat mým neškodným snahám a čistě věcně logickým přednáškám úmysly, které jsou mi zcela vzdálené. Dokonce i nejsoukromějším rozhovorům chci se vyhnout, na něž má každý jiný člověk neomezené právo. Vzniklo mi z toho již často nejodpornější osočování.

I kdybych na nějakou otázku poskytl jen podobenství nebo použil k názornosti viděné, například slavnými médii z nejvážnějších badatelských kruhů, za výslovného poukazu na to … v mžiku najde se pak někdo, kdo se mi to pokřivené snaží osobně přičítat a s dozdobením a přídavky své vlastní fantazie to rychle předává dál nebo to dokonce používá k nečistým účelům.

Čím to prospěje, když takové události v očích nejvážnějších lidí vrhají jen ostrý pruh světla na ty, kteří se mi tím pokouší škodit? Čím to prospěje, když mi z mnoha stran přichází vždy ujištění, že to je nejlepší důkaz o tom, jak vážně se berou má slova! Zůstane mi přece při tom odpor. Jestliže je to nyní v duchovní oblasti, jak by tomu mělo být v oblasti jiné!

Raději proto mlčím, i když bych mohl se stejnou jednoduchostí a jistotou mnohé ostře prosvítit, a tak mohl poukázat na mnohé cesty.

Chci v klidu pokračovat a dokončit své práce, které nacházejí tolik ohlasu. Z tohoto důvodu prosím, aby mi v budoucnosti nebyly zasílány otázky tohoto druhu.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024