Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

29. Výraz „Grál“

K objasnění nejrůznějších dotazů, zda společenství Grálu Mnichov Garmisch stojí v nějaké souvislosti se mnou nebo zda Nakladatelství Grálu G.m.b.H. v Mnichov Garmisch je mnou vedeno, chci pro jednoduchost na tomto místě poukázat na to, že to není ten případ. Výraz „Grál“ může použít svobodně podle pozemských předpisů a pojmů kdokoliv, k čemu chce. Jméno zde není chráněno. Ve všech zemích existují mnohá sdružení a také jednotlivci, kteří ho používají za nějakým účelem. A přitom jsou snad také mnozí, kteří stojí vůči skutečné myšlence Grálu v pozemské nafoukanosti bez porozumění, jimž by snad vůbec nebyla ani sympatická, jakmile by ji mohli pochopit. Ale vznešené jméno je jen zevně pozemsky nechráněno, avšak o to více je chráněno v poměrech duchovního a onoho světa! Nikdo ho nesmí beztrestně zneužít. Avšak konec konců má přece zodpovědnost každý sám za sebe, jak je tomu ve všech věcech.

sám jdu svou cestou a používám ke zveřejnění svých přednášek jen nakladatelství Listy Grálu v Tutzingu (Horní Bavorsko), kam jsou také směřovány všechny dotazy. Všechny ostatní práce nejsou ode mne; neboť Oskar Ernst Bernhardt a Abdruschin je jedna a táž osoba. Nikdy nedám autorská práva mých přednášek do jiných rukou, aby si zachovaly vždy klidnou věcnost, kterou mají od počátku. Neosobní a nadčasovou.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024