Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

43. Vytváření skupin a Poselství Grálu (Oznámení nakladatelství)

W. Z. Nakladatelství se nesnaží vytvářet žádné skupiny, protože ty příliš snadno přecházejí ke všednímu spolkaření, k čemuž se Poselství Grálu nehodí. Také ve Stuttgartu se jedná jen o zcela volné sdružení, které bere jako základ své činnosti Abdrushinovo Posel­s­tví Grálu. Taková sdružení nedávají snad při tom toto Poselství k diskusi, nýbrž ho berou jako pevně stojící a zkoumají v něm, až jim vykvete poznání této veliké Pravdy. Tímto způsobem v něm opět naleznou úplné Kristovo Poselství. Všem takto vážně hledajícím zazáří pak toto náhle vstříc v neznetvořené čistotě, nově darované! Taková jsou zcela samostatná, volná sdružení, v nichž také Abdrushin tu a tam někdy sám promluví. Mnichov žádné takové nemá ani se nic pro to v tomto městě také neplánuje.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024