Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

84. Závěrečné prohlášení

Je mi zcela lhostejné, co dnes lidé říkají k mému Poselství a k mým Odpovědím na otázky. Lhostejné, zda se jim to líbí nebo ne. Nejvroucnější uznání se mne dotýká právě tak málo jako dobře míněné poučující dopisy, nebo také roztrpčené útoky, ať už jsou slušného nebo opovrženíhodného druhu. Vím, že pro mnohé lidské duchy již není daleko hodina, ve které z duševní nouze násilně zlomí omezení své neschopnosti chápání. Teprve tím se pak budou učit rozumět mým slovům a chápat je, což musí, jestliže nechtějí ve svém nynějším zapletení zahynout.

Nedotčen přátelstvím nebo nenávistí jdu svou cestou. Proto nechápu mnohý rozruch jednotlivců a celých kruhů; neboť kdo nechce mít mé Slovo, stačí přece, když ho jen nebude dbát! Já ho přece nikomu nevnucuji ani nemám v úmyslu s ním dělat „obchod“. Každý člověk může sám pro sebe vidět, jak se s tím vypořádal.

Letnice 1928

Abdruschin

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024