Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

109. Práce bez radosti

OTÁZKA: Často se přece stává, že je člověk nějakými vnějšími poměry vyhozen ze své dráhy, kterou si usmyslel jít. Musí přijmout buď pozici nebo práci, která není v souladu s jeho vlastními cíli, a tím ztrácí mnoho času, který musí pro sebe považovat za promarněný. Když ho k tomu ještě provedení práce stojí přemáhání a nedělá mu to radost, tak jistě nemůže přinést jeho duchovní zralosti žádný užitek.

ODPOVĚĎ: Věrné plnění povinností vždy přináší duchovní zisk. Přirozeně je tento zisk živější a vyšší, když je také radost a láska k práci. Často jsou však takové práce nutnými mosty, které dotyčný člověk ještě potřebuje, aby mohl dosáhnout vyššího cíle, který ho pak zcela naplní a bude mu tím také radostí.

Je zde samozřejmé, že u takových přechodných prací, které mnohdy mohou trvat mnoho let, nemůže být vždy uspokojení a radost, nejméně pak, když jsou tyto práce pro člověka nutné k jeho vlastnímu vývoji a k jeho duchovnímu pokroku!

Mnohem později pak velmi často vidí, že právě ty roky, které pokládal za zmařené a kde se domníval stát stranou od své vlastní předsevzaté cesty, byly pro něj těmi nejdůležitějšími, které by za žádnou cenu nechtěl na své pozemské cestě postrádat, protože zkušenosti z nich naléhavě potřeboval k dosažení vyššího cíle.

Pak děkuje celou svou duší za moudré vedení, které ho zdánlivě tisklo ke straně.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024