Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

114. Milost a spravedlnost

OTÁZKA: Co je milost a v jakém vztahu je ke spravedlnosti?

ODPOVĚĎ: V lidském smyslu je milost libovolným aktem, v Božím smyslu nikoliv. Boží milost spočívá v samočinných zákonech stvoření, které nesou vůli Boží, která je současně také spravedlností. Ony poskytují ve své spravedlnosti padlému lidskému duchu možnost, aby odčiněním opět mohl dospět ke vzestupu.

Tyto účinky samočinných Božích zákonů ve stvoření nesou spravedlnost a lásku v sobě a jsou současně také milostí, kterou Bůh lidem nabízí.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024