Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

119. Ježíšovy zázraky

OTÁZKA: Mnoho těch, co věří Bibli, se tak velmi pevně drží Ježíšových „zázraků“. Jak Abdrushin vysvětlí zázrak nasycení pěti tisíc lidí několika chleby a rybami? Rozmnožení jídla na tisíceronásobek je přece podle zákonů stvoření vyloučeno.

ODPOVĚĎ: Také o tom je dáno podrobné vysvětlení ve spisech, které líčí život Ježíšův na Zemi. Jako vždy a také ještě dnes, vznikly tehdy mezi lidmi pověsti, které nejen Ježíšem promluvená slova znetvořily, nýbrž také jeho osobu samotnou opředly přehnanými událostmi až k obludnostem, které postrádají jakýkoliv reálný základ.

Sám Ježíš byl často zděšen, když poprvé přišel na nějaké místo, kde ho takové pověsti již předběhly, které ho přiváděly k zoufalství nad lidstvem. K takovým pověstem patřilo také vyprávění o nasycení pěti tisíc lidí, které neodpovídalo skutečnosti. Sice mu naslouchalo pět tisíc lidí a on je při tom sytil Slovem Božím, které je duchu pokrmem a nápojem, avšak ne pozemskými věcmi.

Toto všechno je podrobně popsáno v knihách „Zaváté doby se probouzejí“.

Mně samotnému se přece v posledních letech nevedlo jinak. Byly rozšířeny pověsti, které jsou v porovnání se skutečností přímo směšné. Dalo by se tak mnohé označit za urážku lidstva, od kterého se očekává, že takovým věcem uvěří. Dokonce i v nejbližším okolí mého bydliště se psalo v denících o zámku, někdy o hradu
a o jiných věcech, zatímco bydlím ve zcela skromném domě, což se dá velice snadno zjistit. Tak se také vypráví příběhy, které mohou vzniknout jen chorobným mozkem nebo … úmyslně zlými úmysly, aby lidi odradily od toho, vážně se zabývat mým Poselstvím.

Důvodem k tomu může být přirozeně na mnoha místech jen strach, že by se lidští duchové skrze seznámení s mým Slovem radostně probudili a došli k hlubšímu zamyšlení nad věcmi, jejichž vysvětlení se nachází v mém Poselství Grálu „Ve Světle Pravdy“ a jinak nikde.

Nejinak tomu bylo za Ježíšova pozemského času. Částečně z fantazie a přehánění, částečně ze zlého chtění byly vymyšleny a rozšířeny pověsti. Když pak lidstvo těmto povídačkám uvěřilo a Ježíš nemohl na jiných místech splnit odpovídající prosby, protože se neshodovaly se zákony stvoření, tak se museli lidé domnívat, že jen nechce! Tím byla obratně rozsévána zášť. Žel byly také tyto falešné pověsti pak později zachyceny a přešly tím do tradic.

Lidé musí být však přece jen bdělými a pozorovat dnes své bližní, tak najde se také beze všeho vysvětlení mnohých rozporů z dřívějších dob; neboť dnes jsou lidé přesně takoví, jakými byli již dříve.

Jestliže si někdo po sto letech přečte dnešní zprávy novin z mého nejbližšího okolí, tak nebude zvláštní, když zcela uvěří v nich rozšiřovaným pověstem v bludu, že všechno přece musí být pravdivé, když to bylo oznámeno v nejbližším okolí.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024