Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

123. Je Abdrushin Žid?

OTÁZKA: Často je mi z Německa tvrzeno, že Abdrushin je Žid. Již řadu let o tom stále znovu slyším a v poslední době kupodivu ještě víc. Úmysl, aby to přineslo nějakou škodu, je zjevný, proto bych byl vděčný, kdybych na to slyšel odpověď od Abdrushina samotného, který se jako vždy při všech útocích také v této záležitosti důstojně drží zpět.

ODPOVĚĎ: Mohu vám na vaši otázku odpovědět s největší jednoduchostí: Tvrzení, že jsem Žid, je lež, a sice velmi nehorázná lež, protože v tomto případě může být beze všeho dokázán pravý opak, což u mnohých doposud tak obratně podaných pomluv v překroucení faktů nebylo vždy tak snadné.

Nestaral jsem se v tomto případě o skutečná východiska, avšak pokud tam všechno stojí na tak slabých nohách, jako tato směšná a samozřejmě zle míněná lež, tak to nemá dobrou vyhlídku na dlouhé trvání.

Před lety byl dokonce v jistých německých novinách se stejným úmyslem otisknut můj obraz, na kterém jsem mohl poznat, že pro tento účel byla moje fotografie náležitě retuší upravena, tedy musela být zfalšována, protože již nevykazovala žádnou podobnost se skutečným snímkem. Snad tím byly dotyčné noviny oklamány. Avšak také tehdy jsem mlčel, protože se mi zdálo směšné říci o tom byť jen jediné slovo.

Kdo chce takovým věcem věřit, a proto odmítá mé dílo nebo je nechce číst, nechť to klidně udělá; neboť já své přednášky nikomu nevnucuji.

Přestože je to pro mne zcela vedlejší věcí, mám v ruce důkaz svého čistě árijského původu až do 16. století. Tyto důkazy byly sesbírány od přímých a čestných lidí, nestalo se tak na můj podnět. Také jsou uloženy na různých místech a byly již na příslušných místech předloženy k vyvrácení stále znovu se vynořujících tvrzení.

Samotné mé Poselství je však věcné a obrací se ke všem lidem, kteří smí na Zemi strávit určitou chvíli času. Jednal bych proti Božímu zákonu, kdybych v tom chtěl dělat nějaké zevní rozdíly.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024