Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

21. Abdruschin

OTÁZKA: Proč si autor zvolil jméno „Abdruschin“?

ODPOVĚĎ: Stejným právem, jako když si spisovatel zvolí za pseudonym nějaké jméno. Co je jméno? Nic! Nemělo by zde již také více být. Abdruschin neznamená nic zvláštního, nýbrž pouhý pseudonym. —

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024