Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

118. Modlitby

OTÁZKA: Jako vážný čtenář Poselství Grálu od Abdrushina „Ve Světle Pravdy“ chci v sobě přivést k životu také tak významnou přednášku o modlitbě.

Při tom cítím, že by pro mnohé lidi bylo darem, kdyby Abdrushin chtěl vyslovit základní formu pro modlitbu ve všedním dni, které se lze přidržet …

ODPOVĚĎ: Není to první podnět k tomu, a proto jsem již pro kruh čtenářů dal základ modlitby ranní, modlitby u jídla a modlitby večerní, jejichž smysl odpovídá postavení člověka ve stvoření. Jestliže se člověk snaží daná slova nejen „odříkávat“, jak se to u většiny lidí děje, nýbrž je soustředěně niterně procítí, tedy spoluzachvívá se, tak povstane ona účinná modlitba, jakou je člověk schopen vyslat. Má slova mají k tomu dát jen vnější oporu a podepřít cítění.

Modlitby zní:

1. Ranní modlitba

„Tvůj jsem, Pane! Můj život má být
jen díkem Tobě. Ó, přijmi milostivě toto chtění
a daruj mi k tomu také tento den
pomoc Tvé síly!“ Amen

2. Večerní modlitba

„Pane, jenž trůníš nade všemi světy,
prosím Tě, nech mne této noci ve Tvé
milosti odpočívat!“ Amen

3. Modlitba při jídle

„Pane! V působení Tvého stvoření
nám milostivě dáváš pro nás vždy
připravený pokrm! Přijmi náš dík
za svou dobrotu!“ Amen

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2019