Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

120. Přináší přepěstění předního mozku tělesné škody?

OTÁZKA: Má v Poselství zmiňované jednostranné přepěstování předního mozku lidí kromě strašlivých duchovních následků tohoto dědičného hříchu také tělesné nevýhody?

ODPOVĚĎ: Velmi mnohé, protože pozemské tělo je uzpůsobeno na harmonický vývoj mozku, a nikoliv na jednostranný. Kdo zná význam mozku pro lidské tělo, beze všeho to pochopí. Skrze toto falešné jednání zůstalo potlačeno velmi velké množství schop­ností těla, které by se jinak mohly rozvinout k velikému užitku lidí, jiné zase mohou dojít k uplatnění jen nepatrně, zatímco všeobecně vzniká také mnoho nemocí, od kterých by jinak lidstvo zůstalo uchráněno.

To všechno dává trvalé zkrácení délky pozemského života, které je velmi značné.

Lidstvo v pozdější době s hrůzou pozná po provedené přeměně, jak velice se tímto odchýlením od zákonů stvoření také pozemsky prohřešilo a jaká škoda tím vznikla. Mnoho nemocí zcela zmizí a délka života dosáhne překvapivé výše.

Ještě blíže se těmito věcmi nyní zabývat by nemělo vůbec žádného účelu; neboť změna přijde zcela samočinně a v takové jednoduchosti s přijetím nezkřiveného živoucího Slova, že přeměnění lidé budou již jen potřásat hlavou nad předstíraným „vysokým věděním“ pokřivené doby, jejíž prázdnota se ukázala skrze sebe sama a musela se zhroutit.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024