Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

120. Přináší přepěstění předního mozku tělesné škody?

OTÁZKA: Má v Poselství zmiňované jednostranné přepěstování předního mozku lidí kromě strašlivých duchovních následků tohoto dědičného hříchu také tělesné nevýhody?

ODPOVĚĎ: Velmi mnohé, protože pozemské tělo je uzpůsobeno na harmonický vývoj mozku, a nikoliv na jednostranný. Kdo zná význam mozku pro lidské tělo, beze všeho to pochopí. Skrze toto falešné jednání zůstalo potlačeno velmi velké množství schopností těla, které by se jinak mohly rozvinout k velikému užitku lidí, jiné zase mohou dojít k uplatnění jen nepatrně, zatímco všeobecně vzniká také mnoho nemocí, od kterých by jinak lidstvo zůstalo uchráněno.

To všechno dává trvalé zkrácení délky pozemského života, které je velmi značné.

Lidstvo v pozdější době s hrůzou pozná po provedené přeměně, jak velice se tímto odchýlením od zákonů stvoření také pozemsky prohřešilo a jaká škoda tím vznikla. Mnoho nemocí zcela zmizí a délka života dosáhne překvapivé výše.

Ještě blíže se těmito věcmi nyní zabývat by nemělo vůbec žádného účelu; neboť změna přijde zcela samočinně a v takové jednoduchosti s přijetím nezkřiveného živoucího Slova, že přeměnění lidé budou již jen potřásat hlavou nad předstíraným „vysokým věděním“ pokřivené doby, jejíž prázdnota se ukázala skrze sebe sama a musela se zhroutit.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2019