Ve Světle Pravdy

Poselství Grálu od AbdrushinaObsah

71. Léčivý magnetismus

Léčivý magnetismus zaujímá jedno z vedoucích postavení v dalším vývoji lidského pokolení.

Jestliže mluvím o magnetopatech, tak jsou tím míněni jen opravdoví znalci, kteří jsou s poctivým chtěním připraveni pomoci lidstvu. Nejedná se snad o dav těch, kteří se domnívají, že s nepatrným, průměrným vyzařováním, mnoha slovy a tajuplnými gesty vykonávají něco velikého.

Nervózní neklid jde dnes řadami těch statečných, kteří již řadu let v tak mnohých případech přinesli svým bližním ten nejlepší pozemský dar, který přinést mohli: Uzdravení od tak mnohého utrpení takzvaným magnetismem svého těla nebo přenosem podobných proudů z jemnohmotnosti, z onoho světa.

Žel znovu se opakuje trvalá snaha označit třídu magnetopatů za méněcennou, ne-li dokonce za něco horšího, brzdit ji a potlačovat. Jednotlivé výjimky zveličují se s mnohým pokřikem až do nehorázna, u nichž nízká ziskuchtivost vytvořila nepoctivé charaktery nebo kde již předem byl základem podvodný úmysl, přičemž u jejich působení tento krásný dar vůbec nebyl.

Rozhlédněte se přece kolem sebe: Kde nejsou podvodníci a šejdíři! Lze je nalézt všude! V jiných povoláních dokonce ještě mnohem víc. Z tohoto důvodu může kdokoliv ihned jasně vidět v tomto osočování často chtěnou křivdu.

Avšak závist, a ještě více strach, nechá nyní vyrůst množství odpůrců a nepřátel. Při pitkách piva a vína nelze přirozeně toto umění léčby získat.

Ono vyžaduje opravdové a především také jadrné a zdravé lidi!

V tom spočívá snad největší kořen veškeré závisti, která má pak za následek nejvíce osočování; neboť podmínky takovéhoto druhu nelze dnes tak lehce splnit. A co se v tom jednou promeškalo, nedá se opět dohnat.

Kromě toho se také nelze pravou a mocnou léčivou sílu naučit. Ona je darem, který toho, kdo je jím obdařen, určuje jako povolaného.

Kdo takovéto lidi chce utlačovat, dává tím důkaz, že nemá na zřeteli blaho lidstva, tím méně je chová v srdci. Zatěžuje se tím také vinou, která se mu musí stát osudnou.

Malý zástup statečných nemusí se bát. Také oni jsou předchůdci nové doby. Překážky jsou jen zdánlivé, bezvýznamné a dočasné. Ve skutečnosti tvoří jisté znamení brzkého radostného a hrdého vzestupu.

Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024