Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

113. Přirozená a násilná smrt

OTÁZKA: Jaký rozdíl ukazuje lidská duše při odchodu z těla po přirozené, nebo násilné smrti?

ODPOVĚĎ: Duše přicházející na onen svět skrze náhlou smrt je jako ovoce, které spadne ze stromu před dozráním a teprve pak ještě musí dozrávat. Tato příliš brzy tam došlá duše musí nějakým způsobem odpovídajícím jejímu druhu dohonit to, co na Zemi promeškala.

Avšak také smrt, kterou lidé nazývají přirozenou, může být pro duši předčasnou, jestliže pozemský člověk své hrubohmotné tělo zanedbával nebo byl příliš neopatrný, jestliže je tedy jako svěřený dar dosti nestřežil nebo mu dokonce škodil, což může snadno nastat skrze přílišné pití nebo kouření a také ostatními nezdravými požadavky tělu nepotřebných sklonů nebo návyků.

Kdo z lidí vůbec ví, o jak mnoho let se často zkrátí pozemské bytí skrze nějaký hloupý a neškodně vypadající návyk, vůbec nemluvě o vášních nebo ctižádostivém sportovním přehánění.

Je to snad polovina „kultivovaných“ pozemských lidí dneška, jejichž duše skrze všechny tyto mravy a nešvary musí příliš brzy pro takzvaný onen svět opustit své tělo, a tím nemohli naplnit svůj čas, pokud má být o nějakém splnění a vyšším účelu pozemského života v pravém smyslu vůbec zmínka.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024